/ Studieplan

 
 
FORLØB 

 

 

 

 

 

 

 

Studie er normeret til 700 timer. Hvordan de studerende tilrettelægger deres forløb er meget forskelligt. Nogle arbejder med studiet 1 ½ - 2 ½ timer dagligt. Andre arbejder mere intensivt i weekends og andre igen arbejder 7-10 dage på fuld tid, hvorefter de indsender et projekt. 
Der er ikke nogen fast afleveringsfrist på de projekter der skal indsendes, men de fleste indsender gennemsnitligt et projekt 1. gang om måneden.
 
Uddannelsesforløbet er fordelt over 15 moduler og er tilrettelagt således, at materielt forbliver spændende gennem hele uddannelsen.

Hvert modul afsluttes med et projekt, der relaterer til- og bygger videre på det materiale der er gennemgået.

Projektet indsendes til skolen for bedømmelse. Hvorefter det returneres med karakter og kommentarer til de enkelte fagelementer i opgaven.
 

 
MODUL 1

 

 

 

 

GRUNDBEGREBER

Kundebehandling.
Opmåling og registrering.
Mål / skalaforhold og tegningsformater.
Boligspørgsmål og bolig tjekliste.
Konceptplanche og mønsterplanche.
 
MODUL 2  

 

 

 

 

 

 

FAGTEGNING

Skriftlære.
Geometri.
Møblering, pladsforhold og gangbaner.
Stilhistorie.
 
MODUL 3 

 

 

 

 

 

 

BOLIGENS RUM

Materialekartotek.
Opbygning af mønsterplanche.
Gennemgang af boligen - rum for rum.
Opbevaringsplads.
Stilhistorie.
 
MODUL 4 

 

 

 

 

KOMMUNIKATION

Kommunikation gennem tegninger.
Tegning af plan, opstalt og snittegning.
Frihåndstegning og perspektivtegning.

  

 
MODUL 5  

 

 

 

 

 

GEOMETRI

Geometriske begreber.
Arealberegninger.
Præsentationsmapper.
Stilhistorie.
 
 
 
MODUL 6 

 

 
 

PROJEKTIONSTEGNING

Perspektiviske grundbegreber og tegning.
1. punkts perspektiv.
Aksonometri / isometri projektion.

 

MODUL 7  

 

 

KØKKEN

Køkkenet i privatboligen.
Indretning af køkken og køkkenstile.
Køkkenopbygning.
Materialer og installationer.
 

 

 

 

 

 

 

 
MODUL 8  

 

 

 

 

 

MIDTVEJSPRØVE

Prøven er baseret på det forgående uddannelsesmateriale.
 

 
MODUL 9  

 

 

 

 

 

FARVELÆRE

Farvesætning af rum.
NCS - Natural Color System.
Hvordan "taler" farverne sammen.
Farvelægning af projekter.
 

 
MODUL 10  

 

 

 

 

INSTALLATIONER

Varmeinstallationer.
Vandinstallationer.
Afløbsinstallationer.
El - installationer og belysning.
 

  
MODUL 11

 

 

 

 

 

BADEVÆRELSET

Indretning af badeværelset.
Inspiration til badeværelset.
Udstyr til badeværelset.
Konstruktioner og overflader.
 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 12

 

 

 

 

 

MATERIALELÆRE

Maling og malerarbejde.
Overflader på indevendige vægge.
Overflader på lofte.
Gulve og gulvbelægninger.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 13

 

 

 

 

 

TEKSTILER

Tekstillære, -gardin, -møbel og tæppe stoffer.
Handikapboligen.
Stilhistorie.

 

 
MODUL 14

 

 

 

 

MØBLER I BOLIGEN

Sofa og sofaborde, spiseborde og stole.
Senge, skabe, reoler mm.
Gennemgang af præsentationsmapper.
Papirgang og myndighedsbehadling.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 15

 

 

 

 

 

 

 

EKSAMENSOPGAVE

Projektet er helhedsorienterende og opgaven stilles af skolen.
Gennemføres inden for 3. mdr.


 

 
 
 
 

Ny hjemmeside lanceres til november.

Vi beklager besværet med den nuværende.
 
 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT