/ Studieplan

 
 
FORLØB 

 

 

 

 

 

 

 

Studiet er normeret til 800 timer. Hvordan de studerende tilrettelægger deres forløb er meget forskelligt. Nogle arbejder med studiet 1 ½ - 2 ½ timer dagligt. Andre arbejder mere intensivt i weekends og andre igen arbejder 7-10 dage på fuld tid, hvorefter de indsender et projekt. 
Der er ikke nogen fast afleveringsfrist på de projekter der skal indsendes, men de fleste indsender gennemsnitligt et projekt 1. gang om måneden.
 
Uddannelsesforløbet er fordelt over 9 moduler Hvoraf den ene er eksamensopgave.
Hvert modul afsluttes med et projekt, der relaterer til- og bygger videre på det materiale der er gennemgået.

Projektet indsendes til skolen for bedømmelse. Hvorefter det returneres med karakter og kommentarer til de enkelte fagelementer i opgaven.
 

 
MODUL 1

 

 

 

 

MATERIALE- OG BYGNINGSLÆRE

Her gennemgås husets opbygning fra fundament til tagkonstruktion og omhandler bl.a. terrændæk, hulmur, beton, vinduer/døre, de nye isoleringskrav, trapper, tag/tagformer, spær, kviste, ovenlys.
 
 
MODUL 2  

 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIVLÆRE (1- OG 2-PUNKT) SAMT MODELBYGNING

I Modul 2 gennemgås perspektivlæren om 2-punktsperspektivet samt repetition af 1- punktsperspektivet. Her gennemgås hvordan modelbygning eller skalamodeller kan opbygges og bruges i præsentationen. 
 
MODUL 3 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE- OG BYGNINGSLÆRE

Her fortsætter materiale- og bygningslæren fra Modul 1 omhandlende indretning af tagetager og myndighedskrav, mindre tilbygninger, hustyper, byggematerialer, murerarbejdet, modulkoordinering. 
 
 
MODUL 4 

 

 

 

 

PERSPEKTIVLÆRE (2- OG 3-PUNKT), ARKITEKTBESKRIVELSER

I Modul 4 fortsættes perspektivlæren med 2- & 3-punktsperspektivet derudover omhandler modulet farvelægning, rejst plan og eksempel på arkitektbeskrivelser. 

  

 
MODUL 5  

 

 

 

 

 

MØBELLÆRE

Vi starter på møbellæren hvor der gennemgås nogle af de forskellige møbelmaterialer og nogle kendte møbelarkitekter samt deres mest kendte værker.
 
 
 
 
MODUL 6 


 

 
 

MØBELLÆRE

I Modul 6 fortsættes møbellæren med gennemgang af de forskellige møbeltyper, ergonomi, møbelkonstruktioner og forskellige samlingsmetoder.


 
MODUL 7  

 

 

ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljø på faste arbejdssteder, storkøkken, kantine m.m. Vi vil komme ind på forskellige love og regler i arbejdsmiljøet, indretning af storkøkken
og kantine og en gennemgang af et nyere køkkenprojekt. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

MODUL 8 

 

 

 

KONTORMILJØ

Modul 8 omhandler krav til indretning af kontorer, bl.a. brand/nødudgange, pladsbehov, indeklima, lysforhold, materialer, indretning arbejdspladsen, ergonomi, inventar m.v.
 

 
MODUL 9

 

 

 

EKSAMENSPROJEKT

Eksamensopgaven stiiles af skolen og skal gennemføres inden for en periode på 3. måneder.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 


Ny hjemmeside lanceres til november.

Vi beklager besværet med den nuværende.
 
 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT