/ FAKTA

Uddannelsen


E-learning
Uddannelsen er tilrettelagt som e-learning (selvstudie) og der er ikke nogen mødepligt eller undervisning på skolen.

Uddannelsens mål
Den studerende tilegner sig viden om de undervisningsfaglige hovedelementer samt deres muligheder for i samspil at bidrage til løsning af indretningsopgaver.
 
Den studerende skal være i stand til, at demonstrere færdigheder i formidling af opgaver og udarbejdelse af projekter og vil således kunne planlægge, rådgive og fagligt begrunde inden for fagets rammer.

SU
Skolens uddannelser er ikke berettiget til SU i det der ikke er undervisning og studiemiljø på stedet.

 

Studieforløb


Studieform
Skolens uddannelser er tilrettelagt som e-learning / selvstudium og der er ikke mødepligt eller undervisning
på skolen.
Den studerende er selv ansvarlig for at tilrettelægge sit studieforløb og overholde uddannelsesvilkårene.

Studieforløb
Uddannelsen til indretningskonsulent er fordelt over 15 moduler. Herunder udgør midtvejsprøve og eksamen
hver 1. modul.
Hvert modul i studieforløbet afsluttes med et projekt, som indsendes til skolen for bedømmelse.
Der er ikke nogen fast afleveringsfrist for de enkelte projekter og den studerende bestemmer selv sit arbejdstempo.
Det er ikke muligt, at få frigivet mere end 2 moduler ekstra, end som der er indsendt projekt til.
Projekter skal indsendes en ad gangen.

Evaluering af projekterne
Den forventede behandlingstid for indsendte projekter udgør ca. 10 hverdage.
Der må i perioder omkring ferie mm. påregnes en udvidet behandlingstid.
Indsendte projekter vil blive gennemgået og behandlet af en eller flere af skolens interne eller eksterne
konsulenter, afhængig af fagområde og emner i pågældende modul.
Projekt til modul 7 vil under normale omstændigheder blive opprioriteret og returneret hurtigst muligt.
Når projektet er evalueret, fremsender skolen en e-mail herom. Herefter kan karakterkort med kommentarer
til de forskellige fagelementer i projektet samt vejledende besvarelse til det aktuelle modul hentes under den
studerendes personlige studie intra. Projektet returneres herefter pr. post til den studerende. Har den studerende ændret adresse og projektet kommer retur til skolen.replicas relojes Vil det først blive returneret sammen med projektet til det efterfølgende modul.
Karakterkort og evaluering af projekt vil være på dansk.


Studiesupport


Studiesupport

Skolens lærer og konsulenter er til rådighed for vejledning og opgavehjælp i forhold til korrekt forståelse af
uddannelsesmaterialet. Karaktererne og / eller kommentarerne til de enkelte projekter, kan ligeledes også
uddybes efterfølgende. Her må den studerende i særlige tilfælde påregne, at skulle indsende projektet igen.

Skolens support kan kontaktes telefonisk inden for kontorets åbningstid eller pr. e-mail.
Besvarelse af e-mails sker normalt inden for 24 timer mandag til fredag.
E-mails sendt efter fredag kl. 14, besvares først den næstkommende mandag.

Der kan også aftales tid for personlig vejledning på skolens kontor i København eller i Odense. Forventet
tidsfrist på bestilling heraf er ca. 10 hverdage.

Skolens support er ikke tilgængelig i ferieperioder.

Eksamen


Eksamensopgaven
Opgaven fremsendes af skolen pr. post og eksamensperioden udgør 3. måneder. Den eksakte dato for aflevering af projektet vil fremgå af det vedlagte følgebrev.
Eksamensopgaven udføres, som de øvrige projekter i uddannelsesforløbet, men skolen besvarer kun spørgsmål i forhold til forståelsen af opgaveformuleringen.

Eksamensprojektet kan ikke indsendes elektronisk, men kun pr. post.
Eksamensprojektet skal modtages af skolen inden udløbet af studietiden.

Eksamensprojektet evalueres af en af skolens lærere samt en uvildig praktiserende arkitekt.
Karaktergivning sker i henhold til 7-trinskalaen.
Eksamen bestås ved minimum 02 i samlet gennemsnit. Er karakteren herunder kan eksamen gøres om 1. gang. Ved fremsendelse af ny eksamensopgave, på falder studiegebyr 680 DKK.

Eksamensbevis
Bestås eksamenen udsteder skolen et uddannelsesbevis, indeholdende eksamenskarakterer for de forskellige
fagelementer samt en gennemsnitlig karakter for disse under uddannelsesforløbet.
Såfremt eksamen ikke bestås eller springes over,replique montre kan skolen kun udstede et bevis for deltagelsen.


Optagelseskrav

 

Uddannelsen er brugerbetalt, derfor er der ikke noget optagelseskrav.

 

replika óra webáruház

Tilmelding


Studiestart

For uddannelsen til Indretningskonsulent bestemmer du selv din studiestart.

Tilmelding til skolens uddannelser sker via siden "Tilmelding".

Tilmeldings procedure
Tilmelding kan indgås på dansk og svensk. For at vælge det rette sprog på skolens website skal du klikke på enten dansk eller svensk øverst på siden i den sorte bar.

Tilmeldinger ekspedres d. 1. i den efterfølgende måned.

En tilmelding er kun gældende for den person hvis navn bliver påført tilmeldingsformularen og kan efterfølgende ikke overdrages til andre.

En person under 18 år eller som er umyndig, kan kun tilmeldes hvis dennes værge bekræfter tilmeldingen ved skriftlige henvendelse.

 

Opsigelse af studieforløb


FORTRYDELSESRET
DER ER 14 DAGES FORTRYDELSESRET EFTER MODTAGELSE AF ORDREBEKRÆFTELSEN.

OPSIGELSE
FOR AT OPSIGE STUDIEFORLØBET SKAL SKOLEN KONTAKTES ENTEN VED PERSONLIG HENVENDELSE,
PR. TELEFON, PR. E-MAIL ELLER VIA KONTAKTFORMULAR PÅ SKOLENS HJEMMESIDE / STUDIE INTRA.
BEKRÆFTELSE FREMSENDES AF SKOLEN PR. E-MAIL OG ER GÆLDENDE SOM KVITTERING PÅ OPSIGELSE.

VED OPSIGELSE VIL UDDANNELSESMATERIALE IKKE BLIVE UDLEVERET.
SKOLENS UDDANNELSER ER IKKE EN VARE, MEN EN YDELSE HVORFOR UDDANNELSESMATERIALET KUN
UDLEVERES I HENHOLD TIL PROCEDUREN BESKREVET PÅ SIDERNE 7 - 10.

VED BETALING AF STUDIEGEBYRET GENNEM DELBETALING
ABBONEMENTSAFTALEN KAN TIL ENHVER TID OPSIGES AF ABONNENTEN MED 1 MÅNEDS VARSEL OG
VIL VÆRE GÆLDENDE FRA UDLØBET AF DEN EFTERFØLGENDE MÅNED.
VED OPSIGELSE ER DEN STUDERENDE FORPLIGTIGET TIL AT BETALE ALLE FORFALDNE DELBETALINGER.
DERUDOVER ER DEN STUDERENDE IKKE FORPLIGTIGET TIL AT FULDENDE BETALINGSFORLØBET.
REFUSION AF FORFALDNE DELBETALINGER GIVES IKKE.

VED KONTANTBETALING AF STUDIEGEBYRET
STUDIEFORLØBET KAN TIL ENHVER TID OPSIGES MED 1. MÅNEDS VARSEL OG VIL VÆRE GÆLDENDE
FRA UDLØBET AF DEN EFTERFØLGENDE MÅNED.
KONTANTBETALING SIDESTILLES MED ABONNEMENTSBETALING OG 1 MÅNEDS TILMELDINGSPERIODE
MODSVARER 1 DELBETALING OG BEREGNES UDEN EVENTUEL RABAT MED 680 DKK. PR. MÅNED.
DEN FREMSENDTE STARTPAKKE UDGØR EN VÆRDI PÅ 680 DKK OG INDGÅR I KONTOOPGØRELSEN.
DIFFENRENCEN REFUNDERES HEREFTER TIL KUNDEN.

Pris og betaling


Priser


Kontantbetaling, i alt 15.000 kr.

Delbetalingsforløb, i alt kr. 17.500 kr.


Betalingsprocedure

Uddannelsen kan betales med kreditkort og via faktura.

Efter valg af betalingsform på siden "Tilmelding", vises den aktuelle pris automatisk.

Efter klik på "Tilmeld" skal brugeroplysninger indtastes.

Her er det også muligt,replicas relojes at udfylde seperat faktureringsadresse.

Ønsker du at betale med kreditkort vil du herefter blive videresendt til en sikker forbindelse hvor du skal betale eller oprette dit abonnement.

Der faktureres ikke med moms på skolens uddannelser.

Ordrebekræftelse fremsendes via e-mail.

Uddannelsesvilkår


Download uddannelsesvilkår - klik her

 

Studiestartsdatoer 2018

   
Studiestart 1. oktober: tilmeldingsfrist 24. september.
Studiestart 1. november: tilmeldingsfrist 22. oktober.
Studiestart 1. december: tilmeldingsfrist 22. november.
Studiestart 1. februar 2018: tilmeldingsfrist 21. januar.
   

fake watches

 
 


Ny hjemmeside lanceres til november.

Vi beklager besværet med den nuværende.
 
 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT