/ fakta

E-learning
Uddannelsen er tilrettelagt som e-learning (selvstudie) og der er ikke nogen mødepligt eller undervisning på skolen.
 

Optagelseskrav
Der er en forudsætning at uddannelsen til Indretningkonsulent er gennemført og bestået. Der kan pt. ikke dispenseres for dette.

Studiestart
Optagelse er gennem hele januar og august måned.

 

Uddannelsens mål
Den studerende tilegner sig viden om de undervisningsfaglige hovedelementer samt deres muligheder for i samspil at bidrage til løsning af indretningsopgaver.
 
Den studerende skal være i stand til, at demonstrere færdigheder i formidling af opgaver og udarbejdelse af projekter og vil således kunne planlægge, rådgive og fagligt begrunde inden for fagets rammer.

Den studerende tilegner sig en faglig forankring gennem tilrettelagte projektforløb, ved at  bearbejde, opsøge og omsætte teoretisk viden til kreative og velfunderede projekter.
 
Standby
Det er muligt at sætte sit studieforløb på standby af flere omgange, dog kun i en samlet periode på op til 12. måneder.
 

Studiesupport
Skolens lærer og konsulenter er til rådighed for vejledning og opgavehjælp i forhold til uddannelsesmaterialet. Skolens support kan kontaktes telefonisk inden for kontorets åbningstid eller pr. e-mail. Via e-mail følger besvarelse inden for 24 timer. Der kan også aftales tid for personlig henvendelse på skolens kontor i enten København eller Odense.
 

Eksamen
Den afsluttende eksamen fremsendes fra skolen og skal være afsluttet senest efter 3 måneder.
Eksamensopgaven bedømmes af en af skolens lærere samt en uvildig praktiserende arkitekt. Bestås eksamenen udsteder skolen et diplom, der indeholder den studerendes eksamenskarakter samt en gennemsnitlig fagkarakter.

SU
I det der ikke er undervisning og studiemiljø på skolen kan uddannelserne ikke berettiges til Statens Uddannelsesstøtte.

Pris
Kontantbetaling kr. 8.250,-
Abonnementsbetaling kr. 9.000,-

Uddannelsesvilkår
Download de specifikke vilkår for uddannelsen - klik her.
 

 

Ny hjemmeside lanceres til november.

Vi beklager besværet med den nuværende.
 
 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT