/ FAGBESKRIVELSE

Følgende elementer indgår i grundlaget for uddannelsen:


Præsentation af projekter / bygningstegninger og produktionstegninger.

Som det første i uddannelsen, skal den studerende lære at præsentere sit projekt på en sådan måde at det er forståeliggjort overfor modtageren. Det være sig kunden, der ikke kan forvente at have en bygningsmæssig forståelse eller håndværkeren, der skal udføre opgaven efter tegningerne. Kunden forventer et projekt der viser hvad han får, uden for mange detaljer – håndværkeren forventer et projekt der nøjagtigt beskriver hvad han skal udføre – i begge tilfælde uden at man er i tvivl om udfaldet.


Tegning
For at kunne formidle sine ideer og forslag ud og sælge dem bedst muligt, er det vigtigt, at indretningskonsulenten kan lave frihåndsskitser, arbejdstegninger og klienttegninger. Derfor indgår tegning som et meget vigtigt punkt igennem hele uddannelsen.

Som udgangspunkt er uddannelsen tilrettelagt således at den kan gennemføres udelukkende ved at tegne i hånden. Skolen lægger op til at man midtvejs i forløbet skal gøre sig overvejelser om at tegne på i CAD programmer.

Farvelære
Farveteori, kontrastfænomener, farvekombinationer mm. indgår som en vigtig bestanddel i teorien om boligindretning.


Boligindretning
Flere lektioner i studieforløbet omhandler boligindretningen med fordybende emner, som rumudnyttelse, møbelstørrelser, pladskrav, passagearealer, betjeningsarealer og meget andet.


Belysningslære
Belysning er noget af det vanskeligste, at have med at gøre, derfor er det en vigtig del af uddannelsen. Du vil stifte bekendtskab med lystekniske grundbegreber, kravene til god belysning, grundbelysningsprincipper og andre lyskilder.


Materiallære
Materialelære er et omfattende område. Det indgår bl.a. som en del af bygningslæren, der omfatter de materialer der indgår i de forskellige håndværkeres arbejdsområder. Derudover omfatter materialelæren, træsorter, tekstiler, møbelstoffer, gardiner, gulvbelægninger, tapet og maling m.v.


Bygningslære
Bygningslæren omfatter både bygningsmaterialer og bygningsprincipper i forhold til murværk og trækonstruktioner, men også elementer som vinduer, døre, gulve mm. indgår.


Køkken og bad
Køkken og bad indgår i dag, som nogle af de vigtigste, men også mest omkostningskrævende rum i boligen. Emnet indeholder både lære om funktionel indretning og stilarter, men også hvad der er ergonomisk korrekt og hensigtsmæssigt.


Installationer
Installationer, som vand, afløb, el og ventilation, gennemgås grundigt og er en væsentlig bestanddel under hele uddannelsesforløbet.


Bygningsreglement, lovgivning
Gennem uddannelsen vil du stifte bekendtskab med bygningsreglementet og anden lovgivning. Myndighedernes bygningskrav og bygningsregler er en vigtig del af arbejdet med indretning.


Projektering og organisering - økonomi
Arbejdsopgaverne for indretningskonsulenten kan foruden indretning også omfatte mindre om- og tilbygninger af både boligen og andre lokaler. Derfor indgår faget projektering i pensummet, hvor det dækker både boligplanlægning og planlægning af alle mulige andre former for byggeri. Byggeorganisering er en vigtig disciplin, der gennemgår den normale tilrettelæggelse af arbejdet - uanset om der er tale om små eller store opgaver.

I forbindelse med projekteringen skal indretningskonsulenten også levere økonomioverslag, hvoraf det fremgår udgifterne forbundet med projektet (hvoraf det fremgår hvilke udgifter der er forbundet med projektet).


Arkitekturhistorie/stillære
Dette spændende emne omhandler arkitekturens historie og udvikling gennem tiderne og vil indgå i opdelte stilperioder igennem de fleste af lektionerne. Herved opnås en æstetisk baggrund, der kan sætte idéerne i perspektiv.

 

 

 


Ny hjemmeside lanceres til november.

Vi beklager besværet med den nuværende.
 
 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT