/ FAGBESKRIVELSE


Følgende fagelementer danner grundlag for uddannelsen til Indretningsarkitekt:
 

Farvesætning
Farveteori, kontrastfænomener, farvekombinationer mm. indgår som en vigtig bestanddel i teorien om boligindretning. Emnet vil blive repeteret i forbindelse med de opgavesæt der skal løses gennem studieforløbet.


Boligindretning
Flere moduler i studieforløbet omhandler boligindretningen. Der indgår emner som rumudnyttelse, møbelstørrelser, pladskrav, passagearealer, betjeningsarealer m.v.
Indretning af kontor, kantiner og storkøkkener er nogle af de områder der vægtes og som vil give en forankring i forhold til at kunne betjene erhvervskunder.


Belysningslære
I studieforløbet arbejdes der videre der videre med belysning i erhvervslokaler og hvordan vigtige grundregler implementeres.


Tegning
Indretningsarkitekten skal kunne formidle sine ideer og forslag ud og sælge dem bedst muligt. Derfor er det vigtigt, at indretningsarkitekten kan lave frihåndsskitser, arbejdstegninger og klienttegninger. For at opnå et godt udgangspunkt, arbejdes der videre med 2- og 3-punkts perspektiv.


Materiallære
Materialelære er et omfattende område. Det indgår bl.a. som en del af bygningslæren, der omfatter de materialer der indgår i de forskellige håndværkeres arbejdsområder. Gennem studiet vil du få et kendskab til de materialer der f.eks. bruges i forbindelse med ny- og ombygning af et hus.


Bygningsreglement, lovgivning
Gennem uddannelsen vil du stifte bekendtskab med bygningsreglementet og anden lovgivning. Myndighedernes bygningskrav og bygningsregler er en vigtig del af arbejdet med indretning.
 

Bygningslære
Bygningslæren omfatter både bygningsmaterialer og bygningsprincipper i forhold til murværk og trækonstruktioner, men også elementer som vinduer, døre, gulve mm. indgår. Her behandles konstruktionsprincipper i forbindelse med hvordan en uudnyttet tagetage inddrages i boligen.


Møbellære
Danske arkitekter og designeres indflydelse på møbeldesign, har gennem mange år været betydelig. Derfor er dette et spændende område. I dette fag gennemgås kravene til forskellige møbeltyper, møbeltegninger, materialer og konstruktioner. Udvalgte danske møbelarkitekter vil blive behandlet og deres produktion gennemgået.
 

Køkken og kantine i erhverv
Indretning af storkøkkener og EU kantine er en niche for udvalgte specielleverandører. En grundig indførsel i grundbegreberne gør den studerende i stand til at opnå en god dialog med leverandøren for et optimalt resultat.
 

Arkitektbeskrivelser
For at entreprenører kan prissætte et projekt korrekt er det vigtigt at de modtager materiale fra f.eks. Indretningsarkitekten som er udarbejdet ordentligt. Udover tegninger er det også vigtigt at kunne beskrive arbejdet og omfanget af dette i detaljer. Der gives en indførsel i hvordan en arkitektbeskrivelse opbygges og hvordan man i den forbindelse kan bruge BIPS.

 

Ny hjemmeside lanceres til november.

Vi beklager besværet med den nuværende.
 
 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT